Úspešná akcia za nami. Tešíme sa na ďalšiu.

 

Počas celej akcie je zabezpečený bufet s občerstvením, tombola s hodnotnými cenami a bohatý sprievodný program.

Pre deti sme prichystali rôzne súťaže a hry.

Kontakt

FOOTBALLANDIA občianske združenie
Zornička 911/17, 924 01 Galanta

bankové spojenie TATRA BANKA, a.s.
č. účtu 2929892545/1100
(IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545)

IČO 42 292 085
DIČ 2023681671

+421.0907 210 995
+421.0905 249 290
footballandia@gmail.com