Footballandia je v prvom rade zameraná na športovú činnosť.

 

Základnú činnosť tvoria kvalifikované futbalové tréningy v zmysle platných predpisov SFZ a UEFA a cvičenie ZUMBA v zmysle platných pravidiel Zumba licencie.

 

Doplnkovou športovou činnosťou sú rôzne športové hry pod dozorom spolupracovníkov Footballandie ako kompenzácia predchádzajúcich tréningov, napr. basketbal, volejbal, bedminton, švihadlo, Pilates, strečing, rovnovážne cvičenia.

 

Aby sa však kompenzovala športová náročnosť Footballandie, tak je pre účastíkov pripravený bohatý spoločenský (spoločenské hry), tvorivý (tvorivé dieľne) alebo vzdelávací program (napr. prednášky, prezentácie).

 

Pripravené je kvalitné hudobné ozvučenie, všetky potrebné športové aj ostatné pomôcky.

Kto tvorí Footballandiu:

  • dvaja rovnocenní vedúci: Ing. Tibor Drozd a Bc. Andrea Jávorková
  • spolupracovníci: Ladislav Drozd, Lenka Drozdová, Robert Jávorka
  • zdravotný dozor

 

Ing. Tibor Drozd - futbalový tréner licencia UEFA "A"

Bc. Andra Jávorková - pedagogický pracovník, cvičiteľ Zumba

Ladislav Drozd - asistent trénera licencia UEFA "C"

Lenka Drozdová, Robert Jávorka - pomocný dozor

 

 

 

Aká je Footballandia:

  • Počas trvania tábora je zabezpečená zdravotná starostlivosť
  • Plynulá komunikácia s deťmi v dvoch jazykoch (slovenčina, maďarčina)
  • Celodenná strava pre účastníkov je dodávané certifikovaným dodávatelom za dodržania prísnych hygienických podmienok
  • Každý účastník je automaticky poistený proti úrazom v komerčnej zmluvnej poisťovni
  • Osoby činné na táborovom podujatí sú zdravotne spôsobilé a o tejto spôsobilosti je preukázateľný doklad

 

Kontakt

FOOTBALLANDIA občianske združenie
Zornička 911/17, 924 01 Galanta

bankové spojenie TATRA BANKA, a.s.
č. účtu 2929892545/1100
(IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545)

IČO 42 292 085
DIČ 2023681671

+421.0907 210 995
+421.0905 249 290
footballandia@gmail.com